การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างติดตั้งกำแพงกั้นเสียง บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วง กม.๒+๔๔๐A ถึง กม.๒+๖๒๐A

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๓/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มิถุนายน 2558
 • - 10 มิถุนายน 2558
 • วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558

การจ้างติดตั้งแผงกันแดดและฝนบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทาง ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๒/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤษภาคม 2558
 • - 05 มิถุนายน 2558
 • วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2558

การจ้างขยายช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช ด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม ๙-๒

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๑/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤษภาคม 2558
 • - 27 พฤษภาคม 2558
 • วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2558

การจ้างงานตกแต่งห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ และ ๓

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๐/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2558
 • - 25 พฤษภาคม 2558
 • วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2558

การจ้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสายธนู บริเวณถนนสุขุมวิท

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๙/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤษภาคม 2558
 • - 22 พฤษภาคม 2558
 • วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558

ซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ สัญญาณไฟวับวาบและสัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๔ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๘/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 พฤษภาคม 2558
 • - 15 พฤษภาคม 2558
 • วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2558

ซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๔๖๒,๐๐๐ บัตร

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๗/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 เมษายน 2558
 • - 06 พฤษภาคม 2558
 • วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2558

ซื้อรถดับเพลิง ๖ ล้อ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๖/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 เมษายน 2558
 • - 29 เมษายน 2558
 • วันอังคาร, 21 เมษายน 2558

ซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit: OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๕/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2558
 • - 26 มีนาคม 2558
 • วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2558


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย