การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างบริการขนส่งและตรวจรับเงินรายได้ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลา ๓ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๒/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กรกฎาคม 2558
 • - 06 สิงหาคม 2558
 • วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558

การจ้างบริการขนส่งและตรวจรับเงินรายได้ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลา ๓ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๑/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กรกฎาคม 2558
 • - 06 สิงหาคม 2558
 • วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558

การจ้างบริการขนส่งและตรวจนับเงินรายได้ค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระยะเวลา ๓ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๙/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กรกฎาคม 2558
 • - 06 สิงหาคม 2558
 • วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๘/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2558
 • - 04 สิงหาคม 2558
 • วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2558

ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๗/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2558
 • - 04 สิงหาคม 2558
 • วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2558

การจ้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจร

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๕/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2558
 • - 03 สิงหาคม 2558
 • วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2558

การจ้างขยายช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๖/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2558
 • - 03 สิงหาคม 2558
 • วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2558

ซื้อเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (Automatic Ticket Dispenser : ATD) จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๓/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กรกฎาคม 2558
 • - 27 กรกฎาคม 2558
 • วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2558


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย