การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder Storage) ขนาด ๖๐ TB จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๗/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2558
 • - 23 พฤศจิกายน 2558
 • วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558

การจ้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสายธนู บริเวณถนนสุขุมวิท

 • เลขที่ : กพด.ป.๖/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤศจิกายน 2558
 • - 17 พฤศจิกายน 2558
 • วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2558

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรระดับดิน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๓/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2558
 • - 28 ตุลาคม 2558
 • วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2558

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๒/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 ตุลาคม 2558
 • - 22 ตุลาคม 2558
 • วันพุธ, 14 ตุลาคม 2558

การจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ (ห้อง ๒๑๓) อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๓/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กันยายน 2558
 • - 23 กันยายน 2558
 • วันอังคาร, 15 กันยายน 2558

ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างขยายช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๖/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2558
 • - 21 กันยายน 2558
 • วันศุกร์, 11 กันยายน 2558


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 101 , ผู้ชมรายเดือน 997 , ผู้ชมทั้งหมด : 8907

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย