การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่านสาธุประดิษฐ์ ๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๗/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2559

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๖/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มกราคม 2559
 • - 29 มกราคม 2559
 • วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559

ซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๕/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2559
 • - 19 มกราคม 2559
 • วันจันทร์, 11 มกราคม 2559

ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๔/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ธันวาคม 2558
 • - 04 มกราคม 2559
 • วันจันทร์, 28 ธันวาคม 2558

การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ วงจร

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๓/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2558
 • - 28 ธันวาคม 2558
 • วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2558

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder Storage) ขนาด ๔๐ TB

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๒/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2558
 • - 09 ธันวาคม 2558
 • วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2558

การซื้อรถดูดกวาดถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤศจิกายน 2558
 • - 25 พฤศจิกายน 2558
 • วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2558

การซื้อรถกระเช้าติดเครน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๙/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤศจิกายน 2558
 • - 24 พฤศจิกายน 2558
 • วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder Storage) ขนาด ๓๐ TB จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๘/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2558
 • - 23 พฤศจิกายน 2558
 • วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 101 , ผู้ชมรายเดือน 997 , ผู้ชมทั้งหมด : 8907

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย