การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๗ ตู้

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๗/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559

การซื้อระบบตรวจสอเฝ้าระวังแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๖/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559

การจ้างโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพท์มือถือของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๕/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 23 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2559

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขสวัสดิ์และเชิงสะพานหระราม ๙

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๔/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2559

การจ้างงานหลังคาคลุมทางเดินระหว่างด่านสุวรรณภูมิ ๑ และสุวรรณภูมิ ๒

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๓/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 18 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559

การจ้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร บริเวณต่างระดับบางนา บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๒/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 18 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรหน้าด่านและหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๑/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 16 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559

การซื้อระบบเปรียบเทียบสัญญาณวิทยุ (Comparator) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๐/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 16 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559

การซื้อระบบสำรองเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ เครื่องแม่ข่ายอินทราเน็ตและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๙/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 15 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2559

การซื้อการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๘/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 15 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 101 , ผู้ชมรายเดือน 997 , ผู้ชมทั้งหมด : 8907

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย