การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๗/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤษภาคม 2559
 • - 26 พฤษภาคม 2559
 • วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559

การซื้อระบบการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center) ระยะที่ ๓ พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๖/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2559
 • - 25 พฤษภาคม 2559
 • วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2559

การจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ www.thaieasypass.com

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๕/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 เมษายน 2559
 • - 12 พฤษภาคม 2559
 • วันพฤหัสบดี, 28 เมษายน 2559

การจ้างทาสีอาคารภายใน-ภายนอก อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๓/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 เมษายน 2559
 • - 22 เมษายน 2559
 • วันจันทร์, 11 เมษายน 2559

การจ้างปรับปรุงระบบต่อลงดินและซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าของตู้จ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๒/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 เมษายน 2559
 • - 20 เมษายน 2559
 • วันพฤหัสบดี, 07 เมษายน 2559

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ๒๐ อาคารด่านของระบบเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษบูรพาวิถี ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๑/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 เมษายน 2559
 • - 18 เมษายน 2559
 • วันจันทร์, 04 เมษายน 2559

จ้างติดตั้งป้ายแนะนำจราจรบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษ (ป้ายห้ามจักรยานและจักรยานยนต์ใช้ทางพิเศษ)

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๙/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 เมษายน 2559
 • - 12 เมษายน 2559
 • วันศุกร์, 01 เมษายน 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7072

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย