การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจคุโชติเดิมของโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร สัญญาที่ ๓

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๘/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2559
 • - 21 มิถุนายน 2559
 • วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559

การซื้อรถกระเช้า ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๗/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มิถุนายน 2559
 • - 20 มิถุนายน 2559
 • วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559

การจ้างโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับรายงานสภาภจราจรบนโทรศัพท์มือถือของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๕/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มิถุนายน 2559
 • - 16 มิถุนายน 2559
 • วันพุธ, 08 มิถุนายน 2559

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๔/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มิถุนายน 2559
 • - 15 มิถุนายน 2559
 • วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2559

ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และไฟวับวาบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๒/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2559
 • - 08 มิถุนายน 2559
 • วันอังคาร, 31 พฤษภาคม 2559

ซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบและเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๑/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤษภาคม 2559
 • - 03 มิถุนายน 2559
 • วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2559

การจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๐/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2559
 • - 31 พฤษภาคม 2559
 • วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2559

การซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๙/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2559
 • - 31 พฤษภาคม 2559
 • วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2559

การซื้อโปรแกรมเฉพาะด้าน

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๘/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤษภาคม 2559
 • - 26 พฤษภาคม 2559
 • วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7017

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย