การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๘/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2559
 • - 03 สิงหาคม 2559
 • วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2559

การจ้างปรับปรุงโคมไฟช่วงอาจณรงค์-บางนา ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๒/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2559
 • - 23 กรกฎาคม 2559
 • วันศุกร์, 15 กรกฎาคม 2559

การเช่าบริการสื่อสารข้อมูล (ต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๗/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กรกฎาคม 2559
 • - 26 กรกฎาคม 2559
 • วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559

การจ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสงในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๕/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2559
 • - 12 กรกฎาคม 2559
 • วันจันทร์, 04 กรกฎาคม 2559

การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๓/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2559
 • - 11 กรกฎาคม 2559
 • วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559

การจ้างงานก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๒/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มิถุนายน 2559
 • - 04 กรกฎาคม 2559
 • วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๔๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๑/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2559
 • - 05 กรกฎาคม 2559
 • วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2559

ซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒๕ ตัน ๑๐ ล้อ พร้อมสัญญาณไซเรนไฟวับวาบและวิทยุรับ-ส่งชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๐/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2559
 • - 29 มิถุนายน 2559
 • วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๙/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2559
 • - 28 มิถุนายน 2559
 • วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7105

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย