การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อประกันภัย และประกัน พ.ร.บ. บุคคลที่ ๓ สำหรับยานพาหนะของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๐

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๕/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2559
 • - 26 สิงหาคม 2559
 • วันจันทร์, 22 สิงหาคม 2559

การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๔/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2559
 • - 26 สิงหาคม 2559
 • วันพุธ, 17 สิงหาคม 2559

การจ้างปรับปรุงห้องควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๒/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2559
 • - 18 สิงหาคม 2559
 • วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2559

การจ้างเอกชนให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๐/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2559
 • - 17 สิงหาคม 2559
 • วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7055

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย