การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อเครื่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเคลื่อนที่ได้ (Portable Toll Collection Machine)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๗/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2559
 • - 05 ตุลาคม 2559
 • วันอังคาร, 27 กันยายน 2559

การจ้างปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบเก็บค่าผ่านทางเงินสด ระดับศูนย์ควบคุม (HQ) และเครื่องประมวลผลโปรแกรมประยุกต์ (Application Server)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๕/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2559
 • - 27 กันยายน 2559
 • วันจันทร์, 19 กันยายน 2559

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๖/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2559
 • - 27 กันยายน 2559
 • วันจันทร์, 19 กันยายน 2559

การซื้อโปรแกรมบริหารสำนักงาน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๔/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กันยายน 2559
 • - 23 กันยายน 2559
 • วันพฤหัสบดี, 15 กันยายน 2559

การซื้อรถยกลากจูง ๕ ตัร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๓/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กันยายน 2559
 • - 22 กันยายน 2559
 • วันพุธ, 14 กันยายน 2559

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๒/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2559
 • - 16 กันยายน 2559
 • วันอังคาร, 13 กันยายน 2559

การจ้างติดตั้งกำแพงกั้นเสียง บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณสุขุมวิท ๖๒ แยก ๑ (รายนายวาริก ไวระวัง)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๑/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2559
 • - 13 กันยายน 2559
 • วันจันทร์, 05 กันยายน 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย