การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2559
 • - 08 พฤศจิกายน 2559
 • วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2559

การซื้อรถยกลากจูงขนาด ๒๕ ตัน ๑๐ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2559
 • - 08 พฤศจิกายน 2559
 • วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2559

การจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2559
 • - 01 พฤศจิกายน 2559
 • วันศุกร์, 21 ตุลาคม 2559

การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ตุลาคม 2559
 • - 28 ตุลาคม 2559
 • วันพุธ, 19 ตุลาคม 2559

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมส่วนควบ จำนวน ๔ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ตุลาคม 2559
 • - 28 ตุลาคม 2559
 • วันพุธ, 19 ตุลาคม 2559

เลื่อนกำหนดวันยื่นซองประกวดราคาและกำหนดวันเสนอราคา ตามประกาศเลขที่ กพด.ป.๑๐๗/๕๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๗/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ตุลาคม 2559
 • - 19 ตุลาคม 2559
 • วันพุธ, 19 ตุลาคม 2559

การจัดซื้อระบบอุปกรณ์จุดจำหน่าย (Point Of Sale) สำหรับศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB ๓)

 • เลขที่ : กพด.ป.๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2559
 • - 27 ตุลาคม 2559
 • วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559

การจ้างปรับปรุงติดตั้งตู้จ่ายไฟ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ตุลาคม 2559
 • - 21 ตุลาคม 2559
 • วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2559

การจัดซื้อรถดูดกวาดถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2559
 • - 19 ตุลาคม 2559
 • วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย