การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงตู้จ่ายไฟและอุปกรณ์ภายในตู้จ่ายไฟ ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 พฤศจิกายน 2559
 • - 18 พฤศจิกายน 2559
 • วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2559

การจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2559
 • - 16 พฤศจิกายน 2559
 • วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2559

การจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤศจิกายน 2559
 • - 14 พฤศจิกายน 2559
 • วันศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2559

การจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤศจิกายน 2559
 • - 14 พฤศจิกายน 2559
 • วันศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2559

การจัดซื้อรถกระเช้า ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤศจิกายน 2559
 • - 14 พฤศจิกายน 2559
 • วันศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2559

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤศจิกายน 2559
 • - 14 พฤศจิกายน 2559
 • วันศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2559

การจัดซื้อเครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier : ALB) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2559
 • - 08 พฤศจิกายน 2559
 • วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย