การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถยนต์อาคาร CCB ๓

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 ธันวาคม 2559
 • - 22 ธันวาคม 2559
 • วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559

การซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ จำนวน ๒๐ อาคารด่าน

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 ธันวาคม 2559
 • - 22 ธันวาคม 2559
 • วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559

การจัดซื้อจอ Monitor LCD จำนวน ๒๙ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤศจิกายน 2559
 • - 07 ธันวาคม 2559
 • วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2559

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมส่วนควบ จำนวน ๔ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2559
 • - 01 ธันวาคม 2559
 • วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2559

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤศจิกายน 2559
 • - 25 พฤศจิกายน 2559
 • วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559

การจ้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่านฯ ดินแดง และ ด่านฯ บางนา)

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤศจิกายน 2559
 • - 25 พฤศจิกายน 2559
 • วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559

การจ้างเหมาทำความสะอาดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤศจิกายน 2559
 • - 24 พฤศจิกายน 2559
 • วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย