การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier : ALB) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กรกฎาคม 2560
 • - 01 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560

การซื้อระบบบันทึกข้อมูล (Storage) จำนวน ๑๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2560
 • - 27 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560

การซื้อรถกู้ภัย ขนาด ๒ ตัน พร้อมชุดยกลากจูง สัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2560
 • - 24 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560

การซื้อเครื่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ (Portable Electronic Toll Collector P-ETC) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กรกฎาคม 2560
 • - 25 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560

เลื่อนกำหนดวันยื่นซองประกวดราคา

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2560
 • - 15 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๓

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2560
 • - 17 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษฉลองรัช และพื้นที่ปลูกต้นไม้ ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2560
 • - 12 กรกฎาคม 2560
 • วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 7 , ผู้ชมรายเดือน 106 , ผู้ชมทั้งหมด : 931

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย