การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๑

  • วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 82 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 974 , ผู้ชมทั้งหมด : 8884

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย