การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คำถาม-คำตอบ

คำถาม - คำตอบ

11791
18 กันยายน 2561
 
หากมีข้อมูลสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือหากมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อติ-ชม แจ้งข้อมูลได้ที่ระบบรับเรื่องร้องเรียนได้ที่นี่ คลิกเข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียน
 
 
1. ถาม ชำระค่าผ่านทางพิเศษแล้วทำไมพนักงานไม่จ่ายใบรับค่าผ่านทางพิเศษให้ ?
 
ตอบ เพื่อให้รถได้ผ่านตู้เก็บค่าผ่านทางโดยเร็วที่สุด ไม่ให้มีรถสะสมประกอบกับใบรับค่าผ่านทางฯ เป็นเพียงหลักฐานสำหรับบริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ที่จะนำไปเบิกค่าใช้จ่ายเท่านั้น กทพ. ไม่ได้นำมาเป็นเอกสารในการตรวจสอบ เนื่องจาก กทพ. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางฯ ที่ทันสมัยและรัดกุม
 
 
2. ถาม กรณีรถเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษจะทำอย่างไร ?
 
ตอบ ให้เปิดไฟฉุกเฉิน แล้วโทรแจ้ง 1543 หรือใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บนทางพิเศษทุก 500 เมตร ที่ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี และทุก 1 กิโลเมตร ที่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ โดยให้แจ้งตำแหน่งบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุว่าอยู่สายทางใด เช่น ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช, ทางพิเศษฉลองรัช, ทางพิเศษบูรพาวิถี หรือทางพิเศษอุดรรัถยา หลัก กม. ที่เท่าไหร่ (สังเกตุขอบทาง) หรือใกล้สถานที่ที่สำคัญอะไร ทิศทางมุ่งหน้าจากไหนไปไหน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บหรือไม่ กรณีถ้ามีผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้เกี่ยวข้องส่งรถพยาบาลออกไปให้ความช่วยเหลือในทันที พร้อมประสานงานแจ้งตำรวจ พนักงานกู้ภัย และพนักงานจัดการจราจรให้ความช่วยเหลือ
 
 
3. ถาม กรณีพบเห็นคนหรือสัตว์เดินบนทางพิเศษควรทำอย่างไร ?
 
ตอบ ให้เปิดไฟฉุกเฉิน แล้วโทรแจ้ง 1543 หรือใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บนทางพิเศษทุก 500 เมตร ที่ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี และทุก 1 กิโลเมตร ที่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ โดยให้รายละเอียดว่าคนหรือสัตว์ที่พบอยู่สายทางใด เช่น ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช, ทางพิเศษฉลองรัช, ทางพิเศษบูรพาวิถี หรือทางพิเศษอุดรรัถยา อยู่บริเวณใด เช่น หลัก กม. ที่เท่าไหร่ (สังเกตุขอบทาง) หรือใกล้ทางขึ้นลงใด หรือใกล้สถานที่ที่สำคัญ ๆ อะไร มุ่งหน้าไปทิศทางใด และอยู่บริเวณใด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานงานพนักงานกู้ภัย และพนักงานจัดการจราจร หรือตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงให้นำลงจากทางพิเศษต่อไป
 
 
4. ถาม พบของตกหล่นบนทางพิเศษควรทำอย่างไร ?
 
ตอบ ให้เปิดไฟฉุกเฉิน แล้วโทรแจ้ง 1543 หรือใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บนทางพิเศษทุก 500 เมตร ที่ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี และทุก 1 กิโลเมตร ที่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ โดยให้รายละเอียดว่าของตกหล่นเป็นสิ่งใด ตกอยู่ช่องใด และบริเวณที่ตกหล่นบริเวณใด เช่น หลัก กม. หรือใกล้สถานที่ที่สำคัญ ๆ อะไร อยู่ในสายทางไหน (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช, ทางพิเศษฉลองรัช, ทางพิเศษบูรพาวิถี หรือทางพิเศษอุดรรัถยา) ทิศทางจากไหนไปไหน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานงานพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจร หรือตำรวจให้ไปเก็บลงจากทางพิเศษต่อไป
 
 
5. ถาม ต้องการจะทราบสภาพการจราจรบนทางพิเศษทำอย่างไร ?
 
ตอบ การตรวจสอบสภาพจราจรบนทางพิเศษ สามารถดูได้จาก IMAP ที่ปรากฏอยู่บนหน้า Web Site และวิธีที่ง่ายที่สุด คือ สอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ 1543 (Exat Call Center) กรณีที่ต้องการทราบเส้นทางบนทางพิเศษ เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง ควรจะแจ้งจุดหรือบริเวณที่ผู้ใช้ทางเริ่มต้นเดินทางและจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จากนั้น Call Center จะให้คำแนะนำในการเดินทางที่สะดวก และรวดเร็วที่สุด
 
 
6. ถาม ขอทราบช่วงเวลาที่ห้ามไม่ให้รถบรรทุกใช้บริการบนทางพิเศษ ?
 
ตอบ ตามข้อมูลในตาราง
 
ประเภทรถเวลาห้ามเดินในทางพิเศษหมายเหตุ
1. รถบรรทุกทั่วไป  
   
   1.1 รถบรรทุก 6 ล้อ      06.00 - 09.00 น. และ
      16.00 - 20.00 น.
     (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)
ยกเว้น
 - ทางพิเศษบูรพาวิถี /
   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
   (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
   เดินรถได้ตลอดเวลา 
   1.2 รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง      06.00 - 09.00 น. และ
      15.00 - 21.00 น.
     (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)
   
2. รถบรรทุกน้ำมัน  
   
   2.1 รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันใส)
        6 ล้อ และ 10 ล้อ
        06.00 - 22.00 น.
     (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) 
 
   2.2 รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันใส)
        กึ่งพ่วงและพ่วง ๒ ตอน
    05.00 - 22.00 น. (ทุกวัน)ยกเว้น
 - ทางพิเศษบูรพาวิถี /
   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
   (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
   2.3 รถบรรทุกน้ำมันอุตสาหกรรม (น้ำมันเตา)
        ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง
      06.00 - 09.00 น. และ
      16.00 - 20.00 น.
     (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)
 - ทางพิเศษบูอุดรรัถยา
   ใช้เวลาเดียวกับ
   รถบรรทุกทั่วไป
   2.4 รถบรรทุกน้ำมันประเภทอื่นๆ
        (น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันพืช น้ำมันดิบ)
        ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง
      06.00 - 10.00 น. และ
      15.00 - 21.00 น.
     (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)
 
3. รถบรรทุกวัตถุอันตราย      05.00 - 09.00 น. และ
      15.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)

    - ทางพิเศษศรีรัชช่วงตั้งแต่
      ต่างระดับพญาไท ถึงถนน
      งามวงศ์วาน
      ห้ามเดินรถตลอดเวลา
ยกเว้น
 - ทางพิเศษบูรพาวิถี /
   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
   (บางพลี - สุขสวัสดิ์)


 - ทางพิเศษบูอุดรรัถยา
   ใช้เวลาเดียวกับ
   รถบรรทุกทั่วไป
 
 
7. ถาม พบว่าพนักงานบริการไม่สุภาพจะร้องเรียนได้อย่างไร ?
 
ตอบ เมื่อพบเห็นพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ หรือพนักงานในตำแหน่งอื่น ๆ ของ กทพ. บริการไม่สุภาพ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสามารถแจ้งที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (Exat Call Center) 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 58 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 232 , ผู้ชมทั้งหมด : 9242

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย