การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ใบรับรอง ISO 14001: 2004

ใบรับรอง ISO 14001: 2004

94
07 กรกฎาคม 2557
ใบรับรองเลขที่ E ๐๐๐๒
วันที่ออกใบรับรองครั้งแรก : ๒ เมษายน ๒๕๔๖
วันที่ออกใบรับรองครั้งนี้ : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ใบรับรองนี้มีผลถึงวันที่ : ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ดาวน์โหลด กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๐๔  ของทางพิเศษฉลองรัช  ทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 7 , ผู้ชมรายเดือน 106 , ผู้ชมทั้งหมด : 931

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย