การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

เข้ารับโล่ห์โครงการหน่วยงานต้นแบบ

953
21 เมษายน 2560

 ผู้ว่าการ กทพ. รับโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ระดับกระทรวง ประจำปี ๒๕๕๕  


      วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักคณะกรรมการข้อมุลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๖ ในการสัมมนาดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาย วราเทพ รัตนากร)ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและประธานเปิดการสัมมนาฯได้มอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมีนายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ. เป็นผู้เข้ารับ โล่เกียรติยศฯ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

52047cf0889f0 Small

52047cf3267db Small

นอกจากนี้ สขร.ได้ขอความร่วมมือให้ กทพ. จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานที่เข้าประกวดในบริเวณงานดังกล่าวด้วย โดยรัฐ- มนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมชมบูธ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ." ในการนี้ ผู้ว่าการ กทพ. และ ผู้อำนวยการกอง ข้อมูลข่าวสาร (นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา) ซึ่งรับผิดชอบ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ." พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณและชื่นชม กทพ. ที่ได้รางวัล พร้อมลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมด้วย

 

 
เข้ารับโล่ห์โครงการหน่วยงานต้นแบบ
เข้ารับโล่ห์โครงการหน่วยงานต้นแบบ
เข้ารับโล่ห์โครงการหน่วยงานต้นแบบ
เข้ารับโล่ห์โครงการหน่วยงานต้นแบบ
เข้ารับโล่ห์โครงการหน่วยงานต้นแบบ
เข้ารับโล่ห์โครงการหน่วยงานต้นแบบ
เข้ารับโล่ห์โครงการหน่วยงานต้นแบบ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 87 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 979 , ผู้ชมทั้งหมด : 8889

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.