การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การอบรมภายนอก กทพ.ที่เกี่ยวกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนราชการดิจิทัล"

477
04 มีนาคม 2562

      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 กระทรวงคมนาคม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงคมนาคม เพ่ือขับเคลื่อนราชการดิจิทัล" ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมความรู้ แนวทางการจัดตั้งและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อสังการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศูนย์ข้อมุูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการจัดทำระบบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างบูรณาการ โดยมีแนวทางพัฒนาปรับปรุง และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป  โดยมี นางภัคพิชา  จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรงคมนาคม และแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 60 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 234 , ผู้ชมทั้งหมด : 9244

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.