การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การอบรมภายนอก กทพ.ที่เกี่ยวกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานรักษาความปลอดภัย" รุ่นที่ ๑๐๑

935
05 กันยายน 2560

การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานรักษาความปลอดภัย" รุ่นที่ ๑๐๑

        เมื่อวันที่ ๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ส่งพนักงาน จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวสิริวรรณี  จันทโรทัย  หัวหน้าแผนกสารบรรณ กองกลางและการประชุม สำนักผู้ว่าการ และ นางสาวฐิรกานดา  โพธิ์อ่อน พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานรักษาความปลอดภัย" รุ่น ๑๐๑ ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ย่างถูกต้อง และสามารถนำไปกำหนดวิธีปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม หรือไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานที่สังกัดต่อไป ณ ห้องประชุม สขช.๓ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จ.สระบุรี และเชื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 55 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 229 , ผู้ชมทั้งหมด : 9239

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.