การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

องค์การคลังสินค้า

56
01 สิงหาคม 2557

          วันนี้ (5 สิงหาคม 2557) เวลา 14.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จาก องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์โดยมี  นางภัทรนิษฐ์   ทิพยธรรมรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นหัวหน้าคณะฯ  ในการนี้   นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 2302 อาคาร 2 ชั้น 3   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จตุจักร โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูล   ข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้    เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้ง นำเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7292

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.