การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

62
29 กรกฎาคม 2556

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.อนุชา  เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 17 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ซึ่ง วว. ได้พิจารณาเห็นว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จนเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2555  ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร เลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดกองข้อมูลข่าวสาร ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก วว. ณ ห้องประชุม 203 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7285

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.