การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

731
17 ธันวาคม 2562

วันนี้ (วันที่ 17 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และร่วมหารือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้การฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  ในการนี้ นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้ให้การต้อนรับ ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 40 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 214 , ผู้ชมทั้งหมด : 9224

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.