การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

411
21 กรกฎาคม 2559

กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

       เมื่อวันที่ (12 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00-12.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 12 คนโดยมี นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและกฎหมาย เป็นหัวหน้าคณะฯ ในการนี้ นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และพนักงานกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ให้การต้อนรับ ณ ที่ประชุมหน้าห้องสมุด อาคาร 3 ชั้น 6 โดยมีนายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมนำเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) สถานีวิทยุออนไลน์ของ กทพ. (EXAT Internet Radio) ห้องสมุดของ กทพ. (EXAT Library) ศูนย์ควบคุมจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation Center : ITS Center) และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. สำนักงานใหญ่ จตุจักร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

136065716376469097168837871020806697667338n2016 07 2157908f02c7730


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.