การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

64
19 พฤษภาคม 2557

         มื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  เวลา 14.00 น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดุูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ประกอบด้วย

1)  คณะทำงานฯ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่

2)  คณะทำงานฯ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) (กฟต.1) จ.เพชรบุรี

3) คณะทำงานฯ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง) (กฟก.1) จ.พระนครศรีอยุธยา

4)  คณะทำงานฯ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) (กฟต.3) จ.ยะลา

5)  คณะทำงานฯ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (กฟฉ.3) จ.นครราชสีมา

         โดยมี คุณพัชรมณี  เย็นมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร)  ในการนี้ นายรัชดา  ผลกระโทก  หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของการทางพิเศษฯ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


 

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7285

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.