การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

กรมเจ้าท่า

145
18 พฤศจิกายน 2563

วันนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่า เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และร่วมหารือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดยมี นางสาวพัฐชญาณ์  กลับกลาง บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อให้การฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  ในการนี้ นางอภิญญา  สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 50 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 101 , ผู้ชมรายเดือน 1043 , ผู้ชมทั้งหมด : 8953

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.