การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

กรมประมง

957
03 พฤษภาคม 2562

วันนี้ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 - 12.00 น. ผู้บริหารของกรมประมง โดย นางสาวจารุวรรณ ลักษณะเกียรติ หัวหน้ากลุ่มห้องสมุด/เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประมง  พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการฯ  ในการนี้ นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 35 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 209 , ผู้ชมทั้งหมด : 9219

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.