การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

กรมทางหลวงชนบท

516
15 พฤษภาคม 2563
 วันนี้ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) เวลา 9.00 - 12.00 น. คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และร่วมหารือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ของกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายคึกฤทธิ์  กวางแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อให้การฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  ในการนี้ นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 40 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 214 , ผู้ชมทั้งหมด : 9224

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.