การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

  วันนี้ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำโดยคุณจิรฐา  วัฒนะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (GECC) ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) อาคาร 1 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) อาคาร 2 โดยมี นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวหน้าแผนกการเงิน กองการเงิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  โดย รฟม. มีวัตถุประสงค์จะดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการและสถานที่เพื่อให้การขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ได้ร่วมหารือการปฏิบัติฯ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้การฏิบัติงานดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เป็นให้ไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป  


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 12 , ผู้ชมทั้งหมด : 7591

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.