การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

402
09 มิถุนายน 2557

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00-12.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ  พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ให้เแก่นิติกรระดับชำนาญการพิเศษ - นิติกรระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 81 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการให้ความเห็นด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายให้กับสมาชิกรัฐสภา สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสุโขทัย


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 9 , ผู้ชมทั้งหมด : 7546

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.