การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

65
29 กรกฎาคม 2556

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร  และคณะ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองทั้ง 2  แห่ง และเทศบาลตำบลในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7598

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.