การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2557

431
21 กรกฎาคม 2557

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  เวลา 08.00-17.00 น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ  พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" "ดุลพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร" และ "แนวคำวินิจฉัจการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร" ในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้เแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร จำนวน 100  คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.