การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556

76
29 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร และคณะ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรมวิชาการเกษตรต่อไป


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7598

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.