การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

กรมประมง

77
29 กรกฎาคม 2556

          เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร  และคณะ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเรื่อง ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7598

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.