การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

กรมประมง ประจำปี 2557

642
19 พฤศจิกายน 2557

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่บุคลากรกรมประมง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กรุงเทพฯ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 9 , ผู้ชมทั้งหมด : 7588

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.