การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

กรมควบคุมโรค

891
18 ธันวาคม 2557

          เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ทางไกลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ให้แก่บุคลากรของกรมควบคุมโรค ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน  80  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีควารมรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งยังสามารถช่วยในการตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.