การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

อัตราค่าผ่านทาง

อัตราค่าผ่านทาง

298
03 เมษายน 2560

อัตราค่าผ่านทางพิเศษจำแนกตามประเภทรถ


ตารางที่ ๑  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑)

Ex1


ตารางที่ ๒  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๒)

Ex2
Ex3


ตารางที่ ๓  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์)

Ex4
ตารางที่ ๔ อัตราค่าผ่านทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

Ex5

ตารางที่ ๕  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)

Ex6

Ex7
Ex8
Ex9

Ex10
Ex11
 

 

ตารางที่ ๖  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

Ex13
Ex14


หมายเหตุ ผู้ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในทิศทางสุขสวัสดิ์ - บางพลี สามารถขึ้นที่ด่านบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์- บางขุนเทียน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน") โดยรับบัตรผ่านทางและคำนวณค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ (ทางเข้า) ถึงทางลงแต่ละด่าน
 

Ex15
 
หมายเหตุ  ผู้ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในทิศทางบางพลี - สุขสวัสดิ์ สามารถเข้าใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางพลี - บางขุนเทียนช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน") ไปลงที่ด่านบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนได้และเสียค่าผ่านทางพิเศษตามบัญชีอัตราค่าผ่านทางพิเศษในอัตราลงที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ (ทางออก 1)
 
ดาวน์โหลดอัตราค่าผ่านทางพิเศษได้ที่นี่
 
อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์)อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์)
อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)
อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)
อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
 

ข้อมูล  โดย  ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 7 , ผู้ชมรายเดือน 106 , ผู้ชมทั้งหมด : 931

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย