การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass

ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass

4506
01 ตุลาคม 2557
 
ระบบเก็บค่าทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass)
 
รายงานสรุปการคืนเงินประกันบัตร Easy Pass เข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)
เกี่ยวกับระบบค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)
 
- ช่องทางการเติมเงินระบบ Easy Pass
 
      ผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) สามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางในบัตร Easy pass ได้หลายช่องทาง  ดังนี้
 
๑. เติมเงินที่ช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด
      ปัจจุบัน กทพ. มีบริการเติมเงินที่ช่องเก็บค่าผ่านทางด้วยเงินสด(Manual Lane)ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช ซึ่งการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางที่ช่องเก็บค่าผ่านทางด้วยเงินสด ผู้เติมเงิน- สำรองฯ จะต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษเป็นเงินสดในการผ่านทางเพื่อเติมเงินสำรองฯ ตามอัตราค่าผ่านทางที่กำหนดไว้ ณ จุดนั้น
 
๒. เติมเงินบนอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
      ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษที่เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
 
๓. เติมเงินที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
      ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางได้ที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่สานักงานใหญ่ ถ. พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
 
๔. เติมเงินที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัททางด่วนกรุงเทพ จากัด มหาชน (BECL)
      ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
 
๕. เติมเงินผ่านธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และบัตรเครดิต
      - ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ. กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และบัตรเครดิต Visa
 
      - คู่มือการใช้งาน Easy Pass (ภาษาไทย) หน้า ๑, หน้า ๒
 
      - คู่มือการใช้งาน Easy Pass (ภาษาอังกฤษ) หน้า ๑, หน้า ๒
 
 
      - คู่มือการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านธนาคารต่าง ๆ
 
::: ธนาคารกรุงไทย
 
::: ธนาคารไทยพาณิชย์
 
::: ธนาคารกรุงเทพ
 
::: บัตรเครดิตวีซ่า            
 
                            Easy Passผ่าน บัตรวีซ่า (VISA)
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของ Easy Pass
 
      - แบบฟอร์ม คำขอใช้บริการ "ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ"  
 
      - แบบฟอร์ม ใบคำขอเปลี่ยน/คืน/โอนสิทธิ์/แก้ไขที่อยู่/ใบแสดงการผ่านทางรายเดือน 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 4796

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย