การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การจัดเก็บรายได้ในพื้นที่เขตทางพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ในพื้นที่เขตทางพิเศษ

106
21 มิถุนายน 2562

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 1376 , ผู้ชมทั้งหมด : 6826

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย