การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือ

การขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือ

3073
19 กุมภาพันธ์ 2556
การขอรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใหม่ของการเคหะฯ
 
         เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถูกเวนคืน ในกรณีต้องหาที่อยู่ใหม่  การทางพิเศษฯ จะประสานงานกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบว่า การเคหะแห่งชาติมีโครงการเคหะชุมชนในพื้นที่บริเวณใด และการทางพิเศษฯจะแจ้งให้ผู้ถูกเวนคืน  พิจารณาจับจองกับการเคหะแห่งชาติต่อไป   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ โทร. ๐๒-๖๔๑-๕๘๓๘-๙ ต่อ ๓๓๐๗


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 52 , ผู้ชมทั้งหมด : 7894

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย