การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การขอตรวจสอบแนวเขตทาง

การขอตรวจสอบแนวเขตทาง

5222
11 กุมภาพันธ์ 2564
การขอตรวจสอบแนวเขตทาง
 
     การทางพิเศษฯ ได้เปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เจ้าของที่ดินที่ประสงค์จะตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษในโครงการต่างๆ ของการทางพิเศษฯ หลังจากที่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนกำหนดแนวเขตทางแน่นอนแล้ว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดิน ณ ที่ที่จะเวนคืน ได้มีผลบังคับแล้วว่าที่ดินถูกเวนคืนหรือไม่ สามารถตรวจสอบแนวเขตทางได้ที่สำนักงาน การทางพิเศษฯ ถนนอโศก-ดินแดง โทร. 02-558-9800 ต่อ 25521-22


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 87 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 979 , ผู้ชมทั้งหมด : 8889

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย